Sadržaj
 

 
Knjige

O knjizi

Ova KNJIGA KOJA GOVORI napisana je zvukom.
To je za VAS mala kućna istorija sa radio talasa na kasetama.
Koristi se u borbi protiv kratkog pamćenja.
Čuva se uz dragocenosti.
Predaje se mlađima kao dokument iz života naših generacija.
Obeležava kraj XX veka.
 

Uredio i objavio Dragoslav Simić
Beograd, 1996.

 

 

Nazad