Sadržaj
 
 

 
Knjige

LIRSKI DNEVNIK

Duška Vrhovac: "San po san", Nova knjiga, Beograd, 1987.

Duška Vrhovac je od onih pjesnika koji poeziju godinama objavljuju po časopisima, ali se ne žure da svoje pjesme objave u zasebnoj knjizi. Tako se dešava da im se prva poetska zbirka pojavljuje u godinama koje nisu uobičajene za to, jer je to vrijeme kada se već treba svoditi poetski bilans. Kao da izvjesna povučenost, izvjesna udaljenost od poetske svakodnevice kojoj se prepuštaju naročito mladi pjesnici predstavlja konstantu njihovog životnog opredjeljenja. Njima je obično život na prvom, a poezija na drugom mjestu. Ali rezultati takvog poetskog djelovanja često nisu ni zanemarljivi niti marginalni. Iako nisu tvorci odjelitih poetika, ovi se pjesnici na kraju moraju uvažavati, mnoge njihove pjesme jesu često i antologijska ostvarenja. Nažalost, antologičari, istoričari književnosti, i svi oni koji se bave kritikom, skloni su da preko zbirki ovih pjesnika pređu olako, da im ne prilaze čista uma i otvorenog srca.

Poezija Duške Vrhovac, u zbirci "San po san", obojena je ispovjednom notom. Takav odnos može biti stvaran, da se pjesma piše na margini određenog događaja, ali može biti i glumljen, da se želi samo postići takav način, ton, i time zbirka pokazati kao dnevnik. Naravno, ta se dva načina mogu i da prepliću. U slučaju poezije Duške Vrhovac ova posljednja konstatacija čini se i najtačnijom. Mnoge pjesme napisane su kao odgovor na neki događaj, one su njime bile izazvane, događaj je inspirativna podloga, ali se na njemu ne ostaje, kao što se u mnogim pjesmama sam podsticaj potpuno gubi – pjesma slijedi svoju logiku i svoj put. Premošćujući srednje stihove pjesme Memento vivere, dobićemo takav vid:

"Samo nastavljam/ kao da je ovako/ jedino moguće...
u pesmu stavljam/ što u dah ne stane."

Ovakvih stihova u zbirci "San po san" ima mnogo i svi oni odreda govore da se odnos pjesnikinje prema stvarnosti cijepa na ono što se živi i na ono što se sanja/piše. Pjesma je produžetak stvarnosti, onoga što je bilo punina, ona je produbljivanje te punine, kao u pjesmi "Susret", "a ti bi pesmom kamenom leto da produžiš".

Pjesme u kojima ne preovlađuje ispovjedni ton, prožete su reflektivnošću, u njima se izražava odnos lirskog subjekta prema svijetu, poput projekcije želja ("Neka budem znak"), vizija stvarnosti ("Isčezavam") ili predosjećanje/gonetanje budućnosti ("Tren"). Od pjesme do pjesme, od sna do sna čitalac, u svojoj samoći prebire samoću pjesnikinje Duške Vrhovac, uvjeravajući se u autentičnost njenih stihova. Vrijeme poklonjeno ovoj poeziji vraća se udvostručeno – samoća se popunjava smislom. Taj smisao nije helderlinosvsko gonetanje vječnosti, ispovjednim tonom pjesnik postiže drugačiji učinak. On ne slavi junake, niti pak opijeva velike događaje iz nacionalne istorije – on se bavi sobom u svojoj konačnoj svakodnevici.

Ranko Risojević
(Oslobođenje, Sarajevo, 8. jula 1987.)
 

Nazad