Sadržaj
 

 
Knjige

Savremena poezija

Teskoba i čežnja

Duška Vrhovac: "Izabrane i nove pesme" priredio i predgovor napisao Gojko Antić, "Prosveta", Beograd, 2002.

Duška Vrhovac (1947) pojavila se kasno svojom prvom zbirkom pesama ("San po san", 1986), da bi tokom naredne decenije objavila još 8 pesničkih knjiga, potvrđujući tako svoju pesničku zrelost krunisanu izborom iz starih i novih pesama koji je sačinio nedavno preminuli književni kritičar Gojko Antić. Knjigu obrazuju četiri skladne celine koje markiraju osnovne poetičke konstante kao i razvojni luk autorkinog pesništva: "Zavetno slovo", "Istrgnuta stranica istorije", "Tragam za sobom" i "U međuvremenu", a uokvirene su prološkom i epiloškom pesmom "Isidora", odnosno "Poseta Desanki", čime se nesumnjivo skreće pažnja na izvesne programske elemente poetike D. Vrhovac kao baštinice dve najznačajnije srpske spisateljice, Isidore Sekulić i Desanke Maksimović. I jedna i druga pesma ukazuju na bliskost književnih i pesničkih sudbina žena stvaralaca, što rezultira simboličkim uopštavanjem toposa čežnje i teskobe, osobenih i za Isidoru i za Desanku, inače u mnogo čemu autorki različitih senzibiliteta, životnih puteva, mesta u srpskoj književnosti i pogleda na svet.

Čežnja i teskoba pojavljuju se tako unutar vlastitog tela, između muškarca i žene, u pesnikinjinom porodičnom, socijalnom i nacionalnom okruženju.


Bliži sebi


Po vokaciji liričar ispovednog tipa, Vrhovčeva svoje teme artikuliše različitim formalnim postupcima, koji se kreću od kratkih pesama efektnih i preciznih, najčešće kontrastnih pesničkih slika (recimo "Molitva za dobar dan") do dužih, narativnih celina, kao i pesama u vezanom stihu od kojih neke, prvenstveno tzv. patriotske inspiracije imaju više prigodan i transparentan karakter i bitno odudaraju od jakog egzistencijalnog, subjektivnog impulsa koji prožima pesništvo Duške Vrhovac.

U najdubljem ishodištu ove poetike jeste pesnikinjina volja, duhovno pregnuće da se ostane veran i što bliži sebi, ali ujedno i odan rodu, jeziku, precima i potomcima: "Pomozi mi, Bože/ da mi misao ni duša ne potamne" ("Molitva za sebe samu"). Zbog toga je poriv za pevanjem uvek povezan sa vatrom i životom, koji iako zapreteni i nedostupni savremenom čoveku u svom autentičnom obliku predstavljaju izvor sveg rađanja. Otuda je i motiv blagoslova znak stapanja žive, strasne želje koja prevazilazi ćutnju i tišinu, pokret i reči: "od tebe želim sve samo živo/ život koji je baš ono/ za šta nismo našli reči/ ćutanja ni kretnje" ("Živa želja"). S druge strane, žudnja je povezana sa čežnjom i slutnjom kao najvišim oblicima duhovnosti i simbola imanencije lirske junakinje, što ujedno upućuje i na Isidoru Sekulić i na Desanku Maksimović.

Vrhovčeva u velikom broju pesama tematizuje psihologiju ljubavnog života, koji zavisi od ukrštaja života i smrti, ali i od realnih i fiktivnih rastanaka, što se reflektuje na promenljivost slike svesti o sebi, drugom i zajedničkoj neumitnoj prolaznosti.


Univerzalni red


To znači da muškarac i žena nisu beskrajno udaljeni i polarizovani, ali se njihove emotivno-egzistencijalne putanje često razilaze i tek slučajno presecaju: "Razgledam ostatke svojih postojanja,/ ostatke drugih u mom krvotoku/ i mojim očajanjima./ Sabirem smeške sa gorčinom/ pokušavam oživeti senke/ opuštene u nepostojanju./ Tragam za sobom" ("Predah").

Ali,kao što postoji radost slutnje vezane za iščekivanje neke metafizičke situacije ili doživljaja, postoji i zla, onespokojavajuća, teška slutnja čije je izvorište u pesnikinjinom kritičkom doživljaju savremenosti, prelomljenoj kroz fatum istorije i ponavljanje etičkih zabluda (pesme "Nova stvarnost", "Banja Luka", "Nova istorija"). Tako se u izuzetnom ciklusu (Prvi-Sedmi glas), koji je trebalo da stoji izdvojen, pojavljuje motiv ništavila i smrti iz kojeg pesnikinja progovara proročkim glasom. Na taj način se neimenovano zlo i subjektivno opredmećuje: "Pod ovim staklenim zvonom/ ne mogu tajni jezik da snujem,/ ime da nadenem./ Neprepoznato, nerođeno/ moje lice je teška osveta. / Moje neizbežno nišata/ jezikom proroštva progovara ("Peti glas"). Zbog toga u pesmi "Posle zla" autorka naglašava veru u prevazilaženje smrti i univerzalni božanski red stvari, jer je Bog jedan, ma kako se zvao. Tako Isidorino i Desankino pesničko zaveštanje dobija završni akord: neutoljivu glad za pevanjem i nesanicu koja zamenjuje san, belu sobu i krevet koji je prostran za telo, i tesan za čežnju.

Bojana STOJANOVIĆ-PANTOVIĆ


AUTOR................... : Stojanović-Pantović, Bojana - autor
NASLOV.................. : Teskoba i čežnja
U PUBLIKACIJI........... : Politika. - ISSN 0350-4395. - God. 99, br.
32170 (31.05.2003.), str. V.

PREDMETNE ODREDNICE..... : // Vrhovac, Duška (1947-) -
"Izabrane i nove pesme"
UDK..................... : 821.163.41.09-14 Vrhovac D.
VRSTA GRAĐE............. : analitički nivo (sastavni deo), tekstualna građa, štampana
COBISS.SR-ID............ : 107202316

Vidi publikaciju:
TI=Politika ISSN: 0350-4395 SG=2484/p

Nazad