Sadržaj
 
 

 
Knjige

O knjizi

U knjizi Blagoslov, kao središnji separat nalazi se 27 pesama štampanih dvojezično: engleski i srpski. Na engleski jezik ove pesme su preveli Ričard Berns (Richard Burns) i Vera Radojević.

 

 

 

 

Nazad